Bio

Magdalena Ujma – krytyczka sztuki, kuratorka wystaw i projektów z zakresu sztuki
współczesnej. Ukończyła historię sztuki i zarządzanie kulturą. Prowadziła Galerię NN w
Lublinie, pracowała w redakcji Kwartalnika Literackiego „Kresy”, a następnie w Muzeum
Sztuki w Łodzi i w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. Obecnie działa niezależnie. Jest
kuratorką lub współkuratorką wielu wystaw, z których ostatnie to: „Polski las” w Galerii
Białej w Lublinie (2017) oraz „Krajobraz z jeleniem” w Galerii BWA w Jeleniej Górze
(2017). Wydała książkę „Sztuki wizualne. Skandale” (2011). Do jej zainteresowań należą:
polska sztuka i kultura wizualna XX i XXI w., ich rola we współtworzeniu i
podtrzymywaniu polskich mitów tożsamościowych, a także język komentowania sztuki,
styczność tego, co wizualne z tym, co tekstowe.

 

Magdalena Ujma – an art critic, she curates exhibitions and projects devoted to
contemporary art. She was educated in art history and cultural management. She runs the
Galeria NN in Lublin, was a member of the editorial team at the literary quarterly
Kwartalnik Literacki ‟Kresy”, and then moved on to work at the Muzeum Sztuki in Łódź
and the Galeria Bunkier Sztuki in Krakow. She is now active as an independent curator and art critic.

Magdalena Ujma has curated or co-curated numerous shows, most recently: Polski las (Polish Forest) at
the Galeria Biała in Lublin (2017) and Krajobraz z jeleniem (Landscape with a Deer) at the
Galeria BWA in Jelenia Góra (2017). She is the author of Sztuki wizualne. Skandale
(Visual Arts. Scandals, 2011). In her work, she concentrates mainly on Polish art and visual
culture in the 20th and 21st century, their role in the creation and cultivation of Polish
identity myths, as well as the language of art criticism and the intersection of the visual
and the textual.