„Krajobraz z jeleniem w tle” w jeleniogórskim BWA

„Krajobraz z jeleniem w tle” w jeleniogórskim BWA

Agnieszka Bar, My Dear, 2017, fot. Tomasz Mielech

Krajobraz z Jeleniem, BWA Karkonosze

13.10.2017 – 14.11.2017

Głównym tematem wystawy Krajobraz z jeleniem było zagadnienie piękna, wartości estetycznych i kiczu we współczesnej kulturze wizualnej. Interesowały nas popularne sposoby rozumienia piękna we współczesnej Polsce, a także przeniesienie polskiego gustu na język sztuki najnowszej (np. poprzez kicz, a także ironię). Poszukiwaliśmy punktów styku gustu elitarnego z egalitarnym, sztuki współczesnej z kulturą popularną. Zastanawialiśmy się czy piękno utraciło swą zdolność do wyrażania ważnych treści, a jeśli nie, to do czego mogłoby dzisiaj służyć. Przywoływaliśmy motyw jelenia, powszechnie używanego dla oddawania prawdziwego piękna i zarazem jego pospolitej, „niskiej” wersji – kiczu. Jeleń przewijał się w pracach zaproszonych artystów, lecz nie występował w każdej z nich, nie była to bowiem wystawa poświęcona „jeleniowi w sztuce”.
Motyw tego zwierzęcia przywoływał także i inne znaczenia. Były to: kontakt człowieka z przyrodą, możliwość porozumienia się ludzi ze stworzeniami nie-ludzkimi, sposób istnienia tych ostatnich w kulturze współczesnej. Jeleń znajduje się w herbie Jeleniej Góry. Kolejnym ważnym dla wystawy tematem był zatem wizerunek współczesnych polskich miast. Przywoływaliśmy zmiany przestrzeni miejskiej, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat, jak również rosnące znaczenie estetyki w kształtowaniu tejże. Pojawiły się wreszcie takie wątki, jak: rola sztuki współczesnej i instytucji kultury w budowaniu nowej tożsamości i nowej estetyki miast w Polsce.

Dzieła na wystawie prezentowały szerokie spektrum technik sztuki współczesnej, od fotografii, poprzez film, rzeźbę, obiekty, instalację, malarstwo, po performance i dizajn. Zaproszonych zostało dwunastu artystów z całej Polski (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska jeleniogórskiego)


BWA Karkonosze, Jelenia Góra  galeria-bwa.karkonosze.com/krajobraz-z-jeleniem/