Lista publikacji

Lista publikacji

/Uwaga: lista jest niepełna, trwają prace nad jej uzupełnianiem, braki dotyczą zwłaszcza okresu do
2005 roku/

Teksty autorskie
2017

 • Sen, nie jawa, „{slow}”, nr 9, s. 90-91.
 • „A” w galerii Widna, magazynszum.pl/do-zobaczenia/a- w-galerii- widna/ (data publikacji:
  3.05.2017).
 • Rzeźba w poszerzonym polu. Polska rzeźba po 1989 roku, [w:] Ucieczka z kina Wolność, katalog
  wystawy, red. Agnieszka Rayzacher, Fundacja Lokal Sztuki / lokal_30, Warszawa 2017, s. 63-85.
  Wieś jako obcy, „Linia prosta”, nr 06, 2017, s. 58-65.
 • Uczyć krytyki artystycznej?, „Zeszyty Malarstwa”, ASP w Krakowie (w przygotowaniu).
 • Świat nowy i uroczy, [w:] katalog wystawy Marii Anto, red. Michał Jachuła, Małgorzata
  Jurkiewicz, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa (w przygotowaniu).
 • Ziemski raj według Hieronimusa Boscha, „{slow}”, nr 10 (w przygotowaniu).
 • Gdzie indziej, [w:] katalog wystawy Piotra Tymochowicza, Galeria OPT Gardzienice, Lublin, bs.
 • Polski las, [w:] katalog wystawy zbiorowej „Polski las”, Galeria Biała, Lublin 2017, s. 2-17.
 • Krajobraz z jeleniem, w:] katalog wystawy zbiorowej „Krajobraz z jeleniem”, BWA Jelenia Góra,
  2017, s. 6-13.

2016

 • Z sentymentem i wzruszeniem wspominam ten dzień, gdy po raz pierwszy ujawniłam swoje
  zapiski w zeszytach. Peformatywne pisanie Ewy Zarzyckiej, [w:] Ewa Zarzycka – lata świetności,
  red. Dorota Jarecka i Agnieszka Rayzacher, Fundacja Lokal 30, Warszawa 2016, s. 77-85.
 • Barwy życia, lecz nie pamięci, „Szum”, nr 14, s. 201-202.
 • Siedem tańców, [w:] Zuzanna Janin, red. Agnieszk Rayzacher, Galeria Labirynt-Galeria Lokal 30,
  Lublin – Warszawa 2016, s. 54-59.
 • Ewa Zarzycka: zawsze Drohobycz, druk ulotny, Marta Shefter Gallery, Kraków, bs.
  Cały świat, [w:] katalog wystawy Moniki Stolarskiej w Galerii Lamelli, Kraków, bs
 • Las polski: melancholia, [w:] Małgorzata Malwina Niespodziewana, Erna, Uniwersytet
  Pedagogiczny w Krakowie, bs.
 • Napięcie stuny do granic sensu. Artystki śląskie najmłodszego pokolenia i sztuka mediów, [w:]
 • Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880-2000, red. nauk. Teresa Maria Kulak,
  Muzeum Śląskie w Katowicach, s. 133-151.
 • Formy wyobraźni, druk ulotny towarzyszący wystawie Kingi Nowak, Galeria Widna, Kraków.

2015

 • Tak zwana sztuka publiczna (w Polsce), „Annales Universitatis Paedagogicae” 187, „Studia de Arte
  et Educatione” X, Wokół sztuki społecznej, pod red. Piotra Bujaka i Rafała Solewskiego, 2015, s. 4-
  14.
 • Warsztaty z krytyki artystycznej, [w:] Uczelnia miejscem sztuki, materiały pokonferencyjne, red.
  Artur Pastuszek, Instytut Sztuk Wizualnych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2015, s. 100-
  105.
 • 5 artystów i notatniki, katalog wystawy „Zeszyty”, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w
  Krakowie, Kraków 2015, bs.
 • Otwarte miasto MMXV, „Szum”, nr 10, s. 155-157.
 • Niespokojny umysł szuka spokoju, druk ulotny, towarzyszący wystawie Piotra Bujaka, Galeria
  Labirynt, Lublin, bs.B. tyt., [w:]
 • Stefan Gierowski. Malowanie dziesięciorga przykazań 1986-1987. W hołdzie
  mistrzowi gdańskiemu z XV wieku, oprac. Magdalena Gierowska-Dybalska, s. 273-277. [Przedruk
  fragmentów tekstu Wszechświat skończony, ale nieograniczony, „Kresy” 1992, nr 12, s. 191]

2014

 • Poznanie i pożądanie, magazynsztuki.eu/index.php/ksiazki/239-poznanie- i-pozadanie
 • Miasto w stanie zapalnym? 12 Przegląd Sztuki Survival, www.obieg.pl/obiegtv/32918, 17.07.2014
 • Sanatorium i laboratorium. 4 Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty w Sokołowsku, magazynszum.pl/krytyka/sanatorium-i- laboratorium-4- festiwal-sztuki- efemerycznej-konteksty- w- sokolowsku, 22.08.2014
 • Niewinne, kruche, złe, [w:] Małgorzata Malwina Niespodziewana. Złe, katalog wystawy, Jan Fejkiel Gallery, Kraków, bs.
 • Magazyn rzeczy mniej lub bardziej istotnych. Notatniki, dzienniki i szkicowniki w sztuce współczesnej, [w:] Ogólnopolski Studencki Konkurs NOTO 2014. Notatnik artysty, pod red.Haliny Cader-Pawłowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 38-43.
 • Muzyczne pismo, [w:] Powiało na mnie morze snów… Partytury i muzyczne notacje Krzysztofa Pendereckiego, katalog wystawy, red. Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej, Wydział Artystyczny,Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2014, s. 7-9.

2013

 • Czarne chmury, siwy dym, www.atlassztuki.pl/pdf/bregula2.pdf [Karolina Breguła]
 • Niegrzeczna dziewczyna, „Format”, nr 66 (3/2013), s. 62-64. [Iza Chamczyk]

2012

 • Kamień filozoficzny, [w:] „Silesia Art Biennale”, katalog wystawy, red. Andrzej Saj, Agnieszka
  Chodysz, Ośrodek Kultury i Sztuki, Wrocław 2012, s. 17-27.
 • Uniwersalna matka. O macierzyństwie w sztuce polskiej po 1989 roku, [w:] „Macierzyństwo…”,
  katalog wystawy, Warsztaty Kultury, Lublin 2012, s. 5-13.
 • Poza sztukę krytyczną, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie Rewiry, katalog projektu, red.
  Sylwia Hejno, Lublin 2012, s. 21-31.
 • Krótkie błyski zachwytu. Z Agatą Zbylut rozmawia Magda Ujma, „Magazyn Sztuki”, nr 03/2012, s.
  56-69.
 • Innego malarstwa nie było. Z Jerzym Nowosielskim rozmawia Magdalena Ujma. [w:] Jerzy
  Nowosielski. Sztuka po końcu świata. Rozmowy, wybor i układ Krystyna Czerni, Znak, Kraków
  2012, s. 146-162. [przedruk rozmowy zamieszczonej w „Na przykład” 1996, nr 34, s. 5-31]

2011

 • Bluzgi i hafty, [w:] Monika Drożyńska, Po słowie, katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej
  Bunkier Sztuki, Kraków 2011, red. Karolina Więckowska, s. 23-31. [tekst także w wersji angielskiej,
  przeł. Anda MacBride, ibidem]
 • Miasto duchów i duchowości, [w:] Open City – Otwarte Miasto. Festiwal sztuki w przestrzeni
  publicznej, katalog wystawy, red. Barbara Wybacz, Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw
  Twórczych „Rozdroża”, Lublin, s. 26-31.
 • Biennalomania, „Herito”, nr 4, 2011, s. 46-57.
  3 codzienne relacje z European Performance Art Festival, Warszawa, epaf-festival.blogspot.com,
  24-26.11.2011
 • Transformacja. Kobiety tworzące w postkomunistycznej Polsce w latach 1989-2000, [w:] Artystki
  polskie, red. nauk. Agata Jakubowska, PWN i ParkEdukacja, Warszawa-Bielsko- Biała 2011, ,s. 123-
  133.

2010

 • Druga natura, [w:] Outside In / Inside Out, katalog wystawy, red. Halina Gajewska, Centrum
  Rzeźby Polskiej, Orońsko, s. 42-49.
  2009
 • Co nowego? Sztuka polska po 2000 roku, [w:] Alfabet polski 1, katalog wystawy, red. Ewa
  Łączyńska, BWA Galeria Miejska w Tarnowie, s. 13-31.
  Stałość w zmianie, „Kresy”, nr 80 (4/2009).

2008

 • Wizualność: kolekcja artefaktów, [w:] „Kwiaty naszego życia”, katalog wystawy, red. Joanna
  Zielinska, Jolanta Pieńkos, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Toruń 2008, s. 146-148.
 • Kolekcja z ludzi, [w:] „Kwiaty naszego życia”…, s. 166-168.
  Łódź jako stan umysłu. Młoda sztuka w Łodzi, [w:] Imiona własne sztuki łódzkiej, red. Grzegorz Sztabiński i Paulina Sztabińska, ASP w Łodzi, Łódź, s. 27-33.
 • Stan zawieszenia. Instytucje artystyczne w Polsce, „Kresy”, nr 73-74 (1-2/2008)

2007

 • Ani rewolucja, ani konsumpcja, [w:] Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, red. Grzegorz
  Borkowski, Monika Branicka, Adam Mazur, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,
  Warszawa 2007, s. 48-52.
 • O dekadach, pokoleniach i innych etykietach używanych do opisu sztuki, „Kresy”, nr 72 (4/2007).

2004

 • artykuły opublikowane w książce 111 dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, koncepcja i układ
  albumu Mirosław Borusiewicz, Elżbieta Fuchs, Janina Ładnowska, Jacek Ojrzyński, Anna Saciuk-
  Gąsowska, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2004:
 • Tadeusz Brzozowski, Kostki, 1949, s. 134
 • Andrzej Wróblewski, Zakochani, 1957, s. 136
 • Jerzy Nowosielski, Kobieta i góry, 1958, s. 138
 • Tadeusz Kantor, Infantka wedle Velasqueza, 1966-1970, s. 142
 • Alain Jacquet, Śniadanie na trawie, 1964, s. 148
 • Daniel Spoerri, Zjedzone przez Katarzynę i jej przyjaciół, 1991, s. 150
  Alina Szapocznikow, Portret wielokrotny, 1967, s. 154
 • Władysław Hasior, Stary anioł, 1965-1981, s. 156
 • Magdalena Abakanowicz, Klatka, 1981, s. 162
 • Sam Francis, Bez tytułu, 1966, s. 174
 • Stefan Gierowski, Obraz CXCI, 1965, s. 178
 • Ian Hamilton Finlay, Flotte de Pêche / Flute of the Peach, 1971, s. 192-193
 • Krzysztof Bednarski, Moby Dick, 1986-1987, s. 220
 • Marek Chlanda, Instress-Inscape, 1988, s. 222
 • Leon Tarasewicz, Bez tytułu, 1987, s. 226-227
 • Domy i mężczyźni, „Obieg”, nr 1(69), 2004, s. 66-69.
 • Malowanie flagi. Notatki na temat męskości, sztuki i Polski, „Kresy”, nr 57-58 (1-2/2004).
 • Most między teorią a praktyką szztuki, „Kresy”, nr 64 (4/2005).

Od 2003

 • Teksty publikowane na stronie www.bunkier.art.pl: recenzje, relacje z wystaw polskich i
  zagranicznych, rozmowy.
 • Jak żyć, „Kresy”, nr 53 (1/2003).
 • Szaro, szaro, szaro tak, „Kresy”, nr 53 (1/2003).
 • Dlaczego polscy intelektualiści nie lubią sztuki współczesnej? Próba diagnozy stanu rzeczy,
 • „Kresy”, nr 56 (4/2003).
 • Kobiety atakują, „Opcje”, nr 3(50), s. 59-63

1999

 • Magdalena Ujma, Nagość i nicość, „Kresy”, nr 38-39 (2-3/1999).
  1997
 • Czy sztuka może być politycznie poprawna?, „Kresy”, nr 29 (1/1997).

1996

 • Wstyd i brzydota, „Kresy”, nr 25 (1/1996).
 • Innego malarstwa nie było. Z Jerzym Nowosielskim rozmawia Magdalena Ujma, „Na przykład”
  1996, nr 34, s. 5-31.

1995

 • Gniewni i bardzo zmęczeni, „Kresy”, nr 21 (1/1995).
 • Chocholi taniec, czyli o krytyce, „Więź”, nr 8 (442), s. 171-178.
  Książka

Sztuki wizualne. Sztuka i skandal”, PWN, ParkEdukacja, Warszawa-Bielsko- Biała 2011.

Katalogi

Każdy katalog z projektu kuratorskiego zawiera tekst autorstwa Magdaleny Ujmy.

Blogi

 • 2006-2014 „Krytyk sztuki na skraju załamania nerwowego” (www.magdalena-ujma.blogspot.pl)
 • 2012 www.eco-do- it-yourself.blogspot.com (blog letniego pleneru artystycznego w Szczecinie)

Rozmowy z autorką

 • Emocjonalność instytucji, Z Anną Smolak i Magdaleną Ujmą rozmawia Marta Kudelska, „Opcje” nr
  1-2, 2013, s. 72-77.
 • Artyści, nomadzi, imigranci. Z Anną Smolak i Magdalena Ujmą rozmawia Waldemar Kuligowski,
  „Czas Kultury”, nr 4, 2008, s. 49-54.

Teksty o autorce

 • Paulina Reiter, Grzenda. Dziewzyny robią jaja, „Wysokie Obcasy”, nr 11 (9259), 2004, s. 40-41.
 • Monika Branicka, Kraków kobiet, „Obieg”, nr 1(60), 2004, s. 50-55.

Dyskusje i rozmowy z udziałem autorki

 • Czy sztuka może zmieniać świat? Na temat wystaw „Always a Littlke Further” i „Experience of
  Art” rozmawiają Madalena Ujma i Joanna Zielińska, „Opcje”, nr 3(60), s. 57-65. 2005
 • Nieprzyjemne poczucie wyobcowania. Dyskusja o polskiej sztuce lat dziewięćdziesiątych z
  udziałem Doroty Jareckiej, Doroty Monkiewicz, Piotra Rypsona, Adama Szymczyka i Hanny
  Wróblewskiej. Ze strony redalcji udział wzięli Piotr Kosiewski i Magdalena Ujma, „Kresy”, nr 40
  (4/1999).