Krytyka sztuki (projekt MKiDN)

Polska krytyka artystyczna dla początkujących i zaawansowanych

Książka „Polska krytyka artystyczna dla początkujących i zaawansowanych” powstała dzięki stypendium MKiDN.. Zawiera próbę opisania historii krytyki sztuki w Polsce, począwszy od okresu transformacji po dzień dzisiejszy. Nacisk został w niej położony na wątki związane z metakrytyką, czyli krytyką samej krytyki. Analizie zostały poddane formy, jakie przybierały teksty o sztuce po 1989 roku. Opisane – style wypowiedzi oraz stategie autorów dotyczące czytelników. W książce znajdują się także omówienia najistotniejszych artykułów, największych osobowości krytyki, a także zasadniczych jej szkół. Swoje miejsce znalazły zarazem analizy najważniejszych dyskusji w krytyce po 1989 roku, jak też i kategorii takich, jak: kryzysu, innowacji oraz interpretacji. W książce znalazły się ponadto wskazówki jak samemu pisać teksty krytyczne.

The book Polska krytyka artystyczna dla początkujących i zaawansowanych (Polish Art Criticism For Begginer To Advanced) was possible thanks to a grant from the Ministry of Culture and National Heritage. It attempts an outline of art criticism in Poland, from the transformation period till the present day. The main focus is on issues related to meta-criticism, i.e. criticism of criticism. The book examines various forms of texts on art written after 1989 and provides a description of styles and authors’ strategies towards readers. It also discusses the most significant essays and the greatest personalities in art criticism, as well as its most basic schools. It offers analyses of the most important critical debates after 1989, and problems such as crisis,innovation and interpretation. Last but not least, the book gives some useful hints on writing critical articles.Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Realized as part of the scholarship of the Minister of Culture and National Heritage.1.„Krytyka-widmo”
2. Krytyka i kryzys

 

Co to jest krytyka artystyczna?

1. Krytyka – próby definicji
2. Krytyka – zarys historii
3. Krytyka jako placebo

Rys historyczny

Przemiany krytyki na tle przemian kultury i najnowszej historii Polski

1. Najnowsza krytyka artystyczna w Polsce – stan badań
2. Terminy, definicje
3. Dzieje krytyki artystycznej w Polsce do 1989 roku
4. Krytyka artystyczna w Polsce po 1989 roku
5. Kobiety piszące o sztuce po 1989 roku

Mapa współczesnej krytyki artystycznej w Polsce

1. Charakterystyka
2. Style pisania

 

Obszary zainteresowań

1. Główne linie sporów
2. Tak zwana sztuka publiczna
3. Krytyka instytucjonalna
4. Sztuka i historia
5. Sztuka kobiet
6. Głosy metakrytyczne

Szkoła kreatywnego pisania

1. Krytyka artystyczna – jeszcze trochę teorii
2. Krytyk i krytyczka
3. Gatunki tekstów krytycznych
4. Największe pułapki czyhające na krytyka
5. Jak pisać teksty
6. Publikowanie