Przypadki

Nazywam się Magdalena Ujma i zajmuje się sztukami wizualnymi. Pracuję jako kuratorka
wystaw, piszę i publikuję teksty, prowadzę zajęcia i warsztaty. Główne obszary moich
zainteresowań to sztuka polska i sztuka Europy Środkowo-Wschodniej. Pracuję nad
następującymi zagadnieniami: krytyka artystyczna, mity tożsamościowe wyrażane przez
kulturę wizualną w naszej części Europy, sztuka kobiet i przyszły kształt sztuki. Interesuje
mnie kwestia opisu i komentarza, interpretacji dzieła oraz przekładu tego, co wizualne na
to, co tekstowe.
Na tej stronie znajdą państwo także tekst książki poświęconej polskiej krytyce artystycznej
po 1989 roku. Projekt ten powstał dzięki wsparciu MKiDN.

Przypadki – bo strona jest poświęcona krytyce w różnych jej formach i wersjach
Przypadki – bo odmieniam sztukę i jej krytykę przez wszystkie przypadki

Cases

My name is Magdalena Ujma; my work is connected with visual arts. I curate exhibitions,
write and publish texts, teach and run workshops. I am chiefly interested in Polish art and
art in Eastern and Central Europe. What I do is concerned with art criticism, identity
myths conveyed through visual culture in our region of Europe, women’s art and art in the
future. I explore the questions of description and commentary, interpretation of artworks
and rendering the visual into the textual.
You will also find here the content of my book devoted to Polish art criticism after 1989.
The project was carried out with the support of the Ministry of Culture and National
Heritage.

Cases – because this site is devoted to criticism in its various forms and versions
Cases – because I inflect art and art criticism for all possible cases